>> Kuvvet ve Hareket >> Bir Boyutta Hareket >> Görev
Görev

Bir boyutta hareket eden cisimlerin hareketlerini açıklayan mini bir kitap yazımı için oluşturulan grubun üyelerinden biri sensin! Bu görevi yerine getirmek için grup olarak çalışacaksınız. Aşağıda görevinizin detayları yer almaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi sizden istenen kitap mini bir kitap, “kitapçık”.  Bu kitap en fazla 10 sayfadan en az ise 3 sayfadan oluşmalı. Kitabınızda mutlaka yer alması gereken bölümler var. Şimdi bu kitapta neler olması gerektiğinden bahsedelim.

Kitabınızda yer alması gereken bölümler;

  1. Giriş bölümü (Kitapta yer alan konuların neler olduğunu ve bunları öğrenmenin neden önemli olduğunu kitabınızı okuyan kişilere duyurmanın en güzel yolu)
  2. Kitabınızı okuyanların hareketin göreceli bir olgu olduğunu fark edeceği bir bölüm
  3. Konum, yer değiştirme, hız kavramlarının açıklaması ve sürat, alınan yol kavramları hakkında bilgiler içeren bir bölüm
  4. Düzgün doğrusal hareket için konum-zaman ve hız-zaman grafiklerininin nasıl çizileceği ile ilgili örnekler ve bunların yorumlanması ile ilgili açıklayıcı bilgilerin olduğu bir bölüm
  5. Düzgün doğrusal harekette konum-zaman grafiğinden yararlanarak hareketlinin hızının nasıl hesaplanacağını anlatan bir bölüm
  6. Düzgün doğrusal hareket için hız-zaman grafiğinden yararlanarak yer değiştirmenin nasıl hesaplanacağını anlatan bir bölüm
  7. Günlük yaşamdan örnekler vererek ivmenin tanımlandığı bir bölüm
  8. Deney/Etkinlik bölümü (Bir boyutta hareket ile ilgili basit bir gösteri deneyi. Ders kitabınızda yer alan etkinlik örnekleri size bu konuda bir fikir verebilir.)
  9. Değerlendirme bölümü (Yazdığınız kitapta yer alan konularla ilgili en az 5 en fazla 10 soruluk bir test. Kitabınızı okuyan bir kişi neler öğrenmiş bunu öğrenmenin yollarından biri de değerlendirme soruları.)
  10. Sonuç bölümü (Kitabınızda yazılanlar okuyan kişiye neler kazandırdı?)

Tüm bunları size sunulan kaynaklardan gerekli bilgileri arayıp, bulup, uygun olanı seçerek yapacaksınız. Planlı çalışmaya özen gösterirseniz bu görevi çok rahat bir şekilde tamamlayacaksınız.


 

 
 

Ana sayfa